Tədris dili Rus -ca

Book Cover: "Биология"- Biologiya fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
"Биология"- Biologiya fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Биология"- Biologiya fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
"Биология"- Biologiya fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Всеобщая история"- Ümumi tarix fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
"Всеобщая история"- Ümumi tarix fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Всеобщая история"- Ümumi tarix fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
"Всеобщая история"- Ümumi tarix fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "География"- Coğrafiya fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
"География"- Coğrafiya fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "География"- Coğrafiya fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
"География"- Coğrafiya fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
"Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 3-cü sinif üçün dərslik
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 3-cü sinif üçün dərslik
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 3-cü sinif üçün metodik vəsait
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 3-cü sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "История Азербайджана" - Azərbaycan tarixi fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
"История Азербайджана" - Azərbaycan tarixi fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "История Азербайджана" - Azərbaycan tarixi fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
"История Азербайджана" - Azərbaycan tarixi fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Литература" - Ədəbiyyat fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
"Литература" - Ədəbiyyat fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Литература" - Ədəbiyyat fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
"Литература" - Ədəbiyyat fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Математика" - Riyaziyyat fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Математика" - Riyaziyyat fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Математика" - Riyaziyyat fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
"Математика" - Riyaziyyat fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Математика" - Riyaziyyat fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
"Математика" - Riyaziyyat fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Математика" - Riyaziyyat fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
"Математика" - Riyaziyyat fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Музыка" - Musiqi fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
"Музыка" - Musiqi fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Музыка" - Musiqi fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
"Музыка" - Musiqi fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Музыка" - Musiqi fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
"Музыка" - Musiqi fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Музыка" -Musiqi fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Музыка" -Musiqi fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Познание мира" - Həyat Bilgisi fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Познание мира" - Həyat Bilgisi fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Познание мира" - Həyat Bilgisi fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
"Познание мира" - Həyat Bilgisi fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Русский язык" (Rus dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Русский язык" (Rus dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Русский язык" (Rus dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
"Русский язык" (Rus dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
Book Cover: "Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
"Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
Book Cover: "Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
"Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Технология" - Texnologiya fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Технология" - Texnologiya fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Биология”- Biologiya fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“Биология”- Biologiya fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Биология”- Biologiya fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
“Биология”- Biologiya fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Биология”- Biologiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Биология”- Biologiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Биология”- Biologiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Биология”- Biologiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Биология”- Biologiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Биология”- Biologiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Биология”- Biologiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Биология”- Biologiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
“Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Всеобщая история”- Ümumi tarix fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “География”- Coğrafiya fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“География”- Coğrafiya fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “География”- Coğrafiya fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
“География”- Coğrafiya fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “География”- Coğrafiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“География”- Coğrafiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “География”- Coğrafiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“География”- Coğrafiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “География”- Coğrafiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“География”- Coğrafiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “География”- Coğrafiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“География”- Coğrafiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Допризывная подготовка”- Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“Допризывная подготовка”- Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Допризывная подготовка”- Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
“Допризывная подготовка”- Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “История Азербайджана” – Azərbaycan tarixi fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“История Азербайджана” – Azərbaycan tarixi fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “История Азербайджана” – Azərbaycan tarixi fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“История Азербайджана” – Azərbaycan tarixi fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “История Азербайджана”- Azərbaycan tarixi fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“История Азербайджана”- Azərbaycan tarixi fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “История Азербайджана”- Azərbaycan tarixi fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodiki vəsait
“История Азербайджана”- Azərbaycan tarixi fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodiki vəsait
Book Cover: “Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Литература”- Ədəbiyyat fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“Литература”- Ədəbiyyat fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Литература”- Ədəbiyyat fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
“Литература”- Ədəbiyyat fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
“Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 8-ci sinifdə həyata keçirilməsi
“Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 8-ci sinifdə həyata keçirilməsi
Book Cover: “Математика”- Riyaziyyat fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“Математика”- Riyaziyyat fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Математика”- Riyaziyyat fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
“Математика”- Riyaziyyat fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Музыка” – Musiqi fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Музыка” – Musiqi fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Музыка” – Musiqi fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Музыка” – Musiqi fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Музыка” – Musiqi fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Музыка” – Musiqi fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Познание мира” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
“Познание мира” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Познание мира” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
“Познание мира” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Познание мира” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Познание мира” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Познание мира” – Həyat bilgisi fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Познание мира” – Həyat bilgisi fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Русский язык” (Rus dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
“Русский язык” (Rus dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Русский язык” (Rus dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“Русский язык” (Rus dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Русский язык” (Rus dili – tədris dili) fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
“Русский язык” (Rus dili – tədris dili) fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Русский язык” (Rus dili – tədris dili) fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Русский язык” (Rus dili – tədris dili) fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Русский язык” (Rus dili – tədris dili) fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Русский язык” (Rus dili – tədris dili) fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Технология” – Texnologiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Технология” – Texnologiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Технология” – Texnologiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Технология” – Texnologiya fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Технология” – Texnologiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Технология” – Texnologiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Технология” – Texnologiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Технология” – Texnologiya fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Физика” – Fizika fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“Физика” – Fizika fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Физика” – Fizika fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
“Физика” – Fizika fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Физика” – Fizika fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Физика” – Fizika fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Физика” – Fizika fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Физика” – Fizika fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Физика” – Fizika fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Физика” – Fizika fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Физика” – Fizika fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Физика” – Fizika fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Физическое воспитание” – Fiziki tərbiyə fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Физическое воспитание” – Fiziki tərbiyə fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Физическое воспитание” – Fiziki tərbiyə fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Физическое воспитание” – Fiziki tərbiyə fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Физическое воспитание” – Fiziki tərbiyə fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Физическое воспитание” – Fiziki tərbiyə fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Физическое воспитание” – Fiziki tərbiyə fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Физическое воспитание” – Fiziki tərbiyə fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Химия” – Kimya fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“Химия” – Kimya fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Химия” – Kimya fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
“Химия” – Kimya fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Химия” – Kimya fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Химия” – Kimya fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Химия” – Kimya fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Химия” – Kimya fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Химия” – Kimya fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Химия” – Kimya fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Химия” – Kimya fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Химия” – Kimya fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: Dövlət dili “Azərbaycan dili” fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Dövlət dili “Azərbaycan dili” fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: Dövlət dili “Azərbaycan dili” fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Dövlət dili “Azərbaycan dili” fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait