loading...

“სამყაროს შემეცნება” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

Book Cover: “სამყაროს შემეცნება” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

"სამყაროს შემეცნება" - Həyat Bilgisi fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 1-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Tərtib edildiyi dil
Gürcü dili

Müəlliflər
Aybəniz İbrahimova,Saməddin İbrahimov

Qrif nömrəsi
№ 1286

Qrif tarixi
09.07.2012

“ინფორმატიკა” – İnformatika fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

Book Cover: “ინფორმატიკა” – İnformatika fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

"ინფორმატიკა" - İnformatika fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 1-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Vəsaitin növü
Dərslik

Tərtib edildiyi dil
Gürcü dili

Müəlliflər
Ramin Mahmudzadə,İsmayıl Sadıqov,Naidə İsayeva

Qrif nömrəsi
№ 1249

Qrif tarixi
03.07.2012

“Русский язык” (Rus dili – tədris dili) fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

Book Cover: “Русский язык” (Rus dili – tədris dili) fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

"Русский язык" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 1-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Tərtib edildiyi dil
Rus dili

Müəlliflər
Bela Nuriyeva,Nigar Mustafazadə

Qrif nömrəsi
№354

Qrif tarixi
24.05.2016

“Русский язык” (Rus dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

Book Cover: “Русский язык” (Rus dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

"Русский язык" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 1-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Tərtib edildiyi dil
Rus dili

Müəlliflər
Çingiz Bədəlov,Nailə Bədəlova

Qrif nömrəsi
№354

Qrif tarixi
24.05.2016

“Познание мира” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

Book Cover: “Познание мира” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

"Познание мира (Həyat Bilgisi)" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 1-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Tərtib edildiyi dil
Rus dili

Müəlliflər
Aybəniz İbrahimova,Saməddin İbrahimov

Qrif nömrəsi
№354

Qrif tarixi
24.05.2016

Variativ
variativ

“Познание мира” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

Book Cover: “Познание мира” – Həyat Bilgisi fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

"Познание мира (Həyat Bilgisi)" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 1-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Tərtib edildiyi dil
Rus dili

Müəlliflər
Bahar Kərimova, Gülər Mehdiyeva

Qrif nömrəsi
№354

Qrif tarixi
24.05.2016

Variativ
variativ

“Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

Book Cover: “Математика” – Riyaziyyat fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

"Математика (Riyaziyyat)" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 1-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Tərtib edildiyi dil
Rus dili

Fənn
Riyaziyyat

Müəlliflər
Nayma Qəhrəmanova, Cəmilə Əskərova, Leyla Qurbanova

Qrif nömrəsi
№354

Qrif tarixi
24.05.2016

“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

"Информатика (İnformatika)" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 1-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Tərtib edildiyi dil
Rus dili

Müəlliflər
Ramin Mahmudzadə, İsmayıl Sadıqov, Naidə İsayeva

Qrif nömrəsi
№354

Qrif tarixi
24.05.2016

“Riyaziyyat” fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

Book Cover: “Riyaziyyat” fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

"Riyaziyyat" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 1-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Tərtib edildiyi dil
Azərbaycan dili

Müəlliflər
Nayma Qəhrəmanova, Cəmilə Əskərova, Leyla Qurbanova

Qrif nömrəsi
№354

Qrif tarixi
24.05.2016

“İngilis dili” – əsas xarici dil fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

Book Cover: “İngilis dili” – əsas xarici dil fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik

"İngilis dili" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 1-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Müəlliflər
Nərminə Əliyeva, Gülşən Hüseynova, Rəfiqə Əliyeva

Qrif nömrəsi
№354

Qrif tarixi
24.05.2016

Variativ
variativ