loading...

“წვევამდელობამდის მომზადების” – Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik

Book Cover: “წვევამდელობამდის მომზადების” – Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik

"წვევამდელობამდის მომზადების" - Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 10-cu sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Dərsliyin tərtib edilməsində məqsəd
"წვევამდელობამდის მომზადების" - Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 10-cu sinifdə həyata keçirilməsi

Vəsaitin növü
Dərslik

Tərtib edildiyi dil
Gürcü dili

Fənn
Çağırışaqədərki hazırlıq

Sinif
10-cu sinif

Müəlliflər
Qılman Eyvazov

Hazırlayan müəssisə
"Şərq-Qərb" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Müəllif hüquqlarının sahibi
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili
Gürcü dili

“Допризывная подготовка”- Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait

Book Cover: “Допризывная подготовка”- Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait

10-cu sinif "Допризывная подготовка"- Çağırışaqədərki hazırlıq dərsliyinin həyata keçirilməsinə metodiki dəstək

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Müəllim üçün metodik vəsaitin tərtib edilməsində məqsəd
10-cu sinif "Допризывная подготовка"- Çağırışaqədərki hazırlıq dərsliyinin həyata keçirilməsinə metodiki dəstək

Vəsaitin növü
Metodik vəsait

Tərtib edildiyi dil
Rus dili

Fənn
Çağırışaqədərki hazırlıq

Sinif
10-cu sinif

Müəlliflər
Yeganə Hüseynova,Qılman Eyvazov

Qrif nömrəsi
2017-126

Qrif tarixi
03.07.2017

Hazırlayan müəssisə
"Şərq-Qərb" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Müəllif hüquqlarının sahibi
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili
Rus dili

“Допризывная подготовка”- Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik

Book Cover: “Допризывная подготовка”- Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik

Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 10-cu sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Dərsliyin tərtib edilməsində məqsəd
Çağırışaqədərki hazırlıq fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 10-cu sinifdə həyata keçirilməsi

Vəsaitin növü
Dərslik

Tərtib edildiyi dil
Rus dili

Fənn
Çağırışaqədərki hazırlıq

Sinif
10-cu sinif

Müəlliflər
Qılman Eyvazov

Qrif nömrəsi
2017-125

Qrif tarixi
03.07.2017

Hazırlayan müəssisə
"Şərq-Qərb" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Müəllif hüquqlarının sahibi
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili
Rus dili

“Çağırışaqədərki hazırlıq” fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait

Book Cover: “Çağırışaqədərki hazırlıq” fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait

10-cu sinif "Çağırışaqədərki hazırlıq" dərsliyinin həyata keçirilməsinə metodiki dəstək

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Vəsaitin növü
Metodik vəsait

Müəlliflər
Qılman Eyvazov,Yeganə HÜseynova

Qrif nömrəsi
2017-124

Qrif tarixi
03.07.2017

Tədris dili
Azərbaycan dili

“Çağırışaqədərki hazırlıq” fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik

Book Cover: “Çağırışaqədərki hazırlıq” fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik

"Çağırışaqədərki hazırlıq" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 10-cu sinifdə həyata keçirilməsi

Çap edilib:
Müəllif hüquqları aiddir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Mətbəə:
Vəsaitin adı:
Tədris dili:
Vəsait növü:
Sinif:
Əlavə informasiya

Vəsaitin növü
Dərslik

Tərtib edildiyi dil
Azərbaycan dili

Müəlliflər
Qılman Eyvazov

Qrif nömrəsi
2017-123

Qrif tarixi
03.07.2017

Tədris dili
Azərbaycan dili