Books Edited By Kövsər

Book Cover: "Alman dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Alman dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Alman dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 3-cü sinif üçün dərslik
"Alman dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 3-cü sinif üçün dərslik
Book Cover: "Deutsch" (Alman dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
"Deutsch" (Alman dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
Book Cover: "Deutsch" (Alman dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
"Deutsch" (Alman dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
Book Cover: "Deutsch" (Alman dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
"Deutsch" (Alman dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Fransız dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Fransız dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Le Français" (Fransız dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
"Le Français" (Fransız dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
Book Cover: "Le Français" (Fransız dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
"Le Français" (Fransız dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Русский язык" (Rus dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Русский язык" (Rus dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Русский язык" (Rus dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
"Русский язык" (Rus dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
Book Cover: "Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
"Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
Book Cover: "Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
"Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Alman dili” – əsas xarici dil fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
“Alman dili” – əsas xarici dil fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
“Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Deutsch” (Alman dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “English” (İngilis dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
“English” (İngilis dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “English” (İngilis dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“English” (İngilis dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “English” (İngilis dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“English” (İngilis dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “English” (İngilis dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“English” (İngilis dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “English” (İngilis dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“English” (İngilis dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Fransız dili” – əsas xarici dil fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
“Fransız dili” – əsas xarici dil fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “İngilis dili” – əsas xarici dil fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
“İngilis dili” – əsas xarici dil fənni üzrə 10-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Le Français” (Fransız dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Le Français” (Fransız dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Le Français” (Fransız dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Le Français” (Fransız dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Le Français” (Fransız dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Le Français” (Fransız dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Le Français” (Fransız dili – əsas xarici dil) fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 9-cu sinifdə həyata keçirilməsi
“Le Français” (Fransız dili – əsas xarici dil) fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 9-cu sinifdə həyata keçirilməsi
Book Cover: “Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Литература” – Ədəbiyyat fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Русский язык” (Rus dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
“Русский язык” (Rus dili – əsas xarici dil) fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: Dövlət dili "Azərbaycan dili" fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Dövlət dili "Azərbaycan dili" fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: Dövlət dili "Azərbaycan dili" fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
Dövlət dili "Azərbaycan dili" fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: Dövlət dili "Azərbaycan dili" fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
Dövlət dili "Azərbaycan dili" fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik
Book Cover: Dövlət dili "Azərbaycan dili" fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
Dövlət dili "Azərbaycan dili" fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: Dövlət dili “Azərbaycan dili” fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Dövlət dili “Azərbaycan dili” fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: Dövlət dili “Azərbaycan dili” fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Dövlət dili “Azərbaycan dili” fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait