Books Edited By Yaz nəşriyyatı

Book Cover: "İnformatika" fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
"İnformatika" fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "İnformatika" fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
"İnformatika" fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
"Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
"Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
"Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
"Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
"Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: "Информатика" - İnformatika fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
"Информатика" - İnformatika fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “İnformatika” fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“İnformatika” fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “İnformatika” fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“İnformatika” fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “İnformatika” fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“İnformatika” fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Təsviri İncəsənət” fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Təsviri İncəsənət” fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Təsviri İncəsənət” fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Təsviri İncəsənət” fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Təsviri İncəsənət” fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Təsviri İncəsənət” fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Təsviri İncəsənət” fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Təsviri İncəsənət” fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Изобразительное искусство” – Təsviri incəsənət fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
Book Cover: “Информатика” – İnformatika fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
“Информатика” – İnformatika fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
Book Cover: İnformatika fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
İnformatika fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait